Luftgevær

Der findes mange fede luftgeværer på markedet. Overvejer du at anskaffe dig et, så kan du finde god inspiration til dit valg her.

Dels er der selve geværets design, der betyder noget. Her skal du ubetinget gå efter, hvad du synes bedst om. Dels er der geværets størrelse, som du skal være opmærksom på. Siden d. 1/6 2012 er reglerne for brug af luftvåben blevet skærpet.

Der skelnes skarpt imellem, om våbnet er på 4,5 mm eller over. Er du fyldt 18 år, må du lovligt købe, eje og bruge et gevær på maks. 4,5 kaliber. Er geværet større, kræver der enten våbentilladelse eller jagttegn.

Desuden kan du have med i dine overvejelser, om du skal vælge et klassisk luftgevær, eller om det eventuelt skal være et trykluftgevær, som du skal prøve kræfter med.

Her bliver du præsenteret for tre forskellige modeller af fede jagtgeværer.

Hvad er et luftgevær?

Et luftgevær er et gevær, der bruger sammenpresset luft til at få et projektil skudt ud af våbnet med.

Geværet bruger hagl som projektil. Disse hagl skal passe nøjagtigt i størrelsen til geværet.

Typisk er et haglgevær designet på den måde, at det meste af det er af smukt forarbejdet træ, og så er selve geværløbet lavet af metal.

Et klassisk luftgevær lades ved, at det knækkes på det sted, hvor træ og metal mødes, og så lægges haglet i metaldelens ende, hvorefter geværet rettes ud igen. Efter ladningen er geværet klar til at blive skudt med.

Der kan bruges hagl af forskellig art som ammunition. Det klassiske hagl er lavet af bly, men af miljømæssige årsager produceres det også nu hagl uden bly. Haglet kan også være udformet som en lille fjer, der gør det lettere at se på en skydeskive.

Hagl og gevær skal selvfølgelig være af samme størrelse.

Med hensyn til et PCP luftgevær, så fungerer det lidt anderledes. Det bruger komprimeret luft til at sende haglet afsted med. Geværet er forsynet med et magasin, så du kan have flere hagl klar til affyring ad gangen. Det giver et hurtigere, et kraftigere og et mere træfsikkert skud, som giver mindre rekyl i geværet og meget mindre støj.

Et luftgevær på 4,5 mm bruges til at skyde til måls med. Et større gevær kan også bruges til målskydning, men det kan desuden bruges til at skyde visse fugle og rotter med. Det er ikke tilladt at skyde større dyr med det, da det ikke er kraftigt nok til at fælde dyret forsvarligt – med mindre det er et væsentligt større gevær, der er lovligt at bruge til jagt. Hertil er især PCP luftvåben ret populære, fordi det har flere hagl i magasinet, og fordi det er meget støjsvagt.

Må jeg eje et luftgevær?

Der findes lovgivning inden for luftvåben. Våbenloven af 1/6 2012 giver helt præcise retningslinjer i forhold til luftvåben.

For alle luftvåbens vedkommende gælder, at du skal være fyldt 18 år for at have noget som helst at gøre med dem. Med mindre du er medlem af en skytteforening, hvor du har fået påskrevet en tilladelse af myndighederne til at bruge våbnet, når du træner i foreningen.

Er du fyldt 18 år, må du købe, eje, opbevare og anvende et luftvåben på maks. 4,5 mm. Det er tilladt at bruge våbnet til at skyde til måls efter en skydeskive, en tom dåse eller lignende med på din egen matrikel. Du skal blot sikre dig, at du på ingen måde kan risikere at komme til at ramme et dyr eller en person med et hagl.

Ofte bruger professionelle skytter et godt 4,5 kaliber luftvåben i forbindelse med deres træning af præcision.

Er luftvåbnet større end de 4,5 mm, må du intet have med det at gøre, med mindre du har en våbentilladelse eller et jagttegn.

Hvis du ejer et luftvåben, der er større end de 4,5 mm, så er du forpligtet til at opbevare det i et forsvarligt aflåst og godkendt våbenskab. I det hele taget skal du være meget bevidst om, at det er et skydevåben, du har med at gøre. Uanset om våbnet er på 4,5 mm eller større, så skal det håndteres med stor respekt.

Valg af den rigtige ammunition

 

Det er vigtigt, at du bruger den rette ammunition til dit luftvåben. Som en tommelfingerregel skal du huske på, at størrelsen på haglet skal svare til størrelsen på våbnet. Hvis du anvender et hagl, som ikke passer i størrelsen, så risikerer du at komme til at skade våbnet. Så for at undgå det, bør du være meget omhyggelig med at bruge den korrekte form for ammunition til dit luftgevær.

Det gælder især for PCP våbnene. Her er det ekstra vigtigt, at du sørger for, at haglene har nøjagtigt den størrelse, de skal have, for de er meget følsomme med hensyn til størrelsen på haglene.

De tre mest almindelige kalibre til luftvåben er disse:

  • 4,5 mm – .177 kaliber
  • 5,5 mm – .22 kaliber
  • 6,35 mm –.25 kaliber

Der findes også hagl med en større kaliber. Som for eksempel 9 mm eller 12,7 mm. Det bruges fortrinsvis til jagt. I forbindelse med jagt er det ikke tilladt at bruge mindre hagl, da deres luftbue er for lav, fordi skudhastigheden ikke stor nok til at holde kraften på længere afstand. Her skal du have et kraftigere våben og et tungere hagl.

Når du har et luftvåben på 4,5 mm, er de tilsvarende hagl helt perfekte, når du skal skyde til måls. Det foregår med en kortere afstand og en vis hastighed. Det passer perfekt til afstanden hen til skydeskiven eller de tomme dåser. På længere afstand vil det lette hagl miste fart og højde og dermed ikke være stærkt nok til jagt.

Har du tilladelse til jagt, vil du med et 5,5 mm luftgevær kunne jage eller regulere visse fuglearter på din private grund. De lidt tungere hagl og det lidt kraftigere gevær har power nok til at ramme dyret med tilpas hastighed og kraft til, at det er forsvarligt.

Kort sagt, så er det vigtigt, at størrelsen på hagl og våben matcher fuldstændigt. Desuden ligger det helt uden for diskussion, at våbenloven skal overholdes.

Klar til at købe?